Chủ tịch huyện Phú Quốc bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng

0
SHARE