Vỡ kính camera iPhone X, phí sửa bằng tiền mua iPhone 7

0

[ad_1]
Một số người dùng iPhone X cho biết máy của họ bị vỡ kính camera không rõ nguyên nhân. Chi phí sửa cao.
#iPhoneX #iPhone7

Vỡ kính camera iPhone X, phí sửa bằng tiền mua iPhone 7

Một số người dùng iPhone X cho biết máy của họ bị vỡ kính camera không rõ nguyên nhân. Chi phí sửa cao.
[ad_2]

Source

SHARE