Vỡ kính camera iPhone X, phí sửa bằng tiền mua iPhone 7

0


Một số người dùng iPhone X cho biết máy của họ bị vỡ kính camera không rõ nguyên nhân. Chi phí sửa cao.
#iPhoneX #iPhone7

Vỡ kính camera iPhone X, phí sửa bằng tiền mua iPhone 7

Một số người dùng iPhone X cho biết máy của họ bị vỡ kính camera không rõ nguyên nhân. Chi phí sửa cao.


Source

SHARE