Tại sao đem 800,000 trẻ em làm vật thí nghiệm?

10

[ad_1]
Tại sao vẫn đem 800,000 học sinh 5, 6 tuổi ra làm vật thí nghiệm cho phương pháp học đánh vần Ba Cờ (C, K, Q đều đọc là CỜ) của ông Hồ Ngọc Đại và nhóm Công Nghệ Giáo Dục?

Tại sao đem 800,000 trẻ em làm vật thí nghiệm?

Tại sao năm nay Cộng Sản Việt Nam vẫn đem 800,000 học sinh 5, 6 tuổi ra làm vật thí nghiệm cho phương pháp của ông Hồ Ngọc Đại?
[ad_2]

Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE