Phóng Sự Cộng Đồng – Biểu tình chống Cộng Sản tại Little Saigon – SET 57.4 – 04/04/2017

0

SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET 57.4) PO Box 1690a Garden Grove CA Tel: 714-868-6876 Email: info@settv574.com Thân chủ quảng cáo cần …

source

SHARE