Đồng Tháp: Nướng vịt ăn trưa, cháy cả đồng lúa THIỆT HẠI 88 triệu đồng

2

[ad_1]
25 công lúa sắp thu hoạch bị thiêu trụi nguyên nhân xuất phát từ việc nướng vịt ăn trưa.

Đồng Tháp: Nướng vịt ăn trưa, cháy cả đồng lúa THIỆT HẠI 88 triệu đồng

25 công lúa sắp thu hoạch bị thiêu trụi nguyên nhân xuất phát từ việc nướng vịt ăn trưa.
[ad_2]

Source

SHARE