Từ Houston, linh cữu cố Tổng thống George H.W.Bush đang được đưa về Washington D…

3

[ad_1]

Từ Houston, linh cữu cố Tổng thống George H.W.Bush đang được đưa về Washington D.C bằng phi cơ của chính phủ Mỹ.[fb_vid id=”2343530259004395″]LIVE: Motorcade carrying body of President George H.W. Bush arrives at Ellington AFB for flight to Andrews AFB in Washington.
[ad_2]

Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE