Viên Chức Cộng Sản Bắn Chết Đồng Nghiệp Đang Chào Cờ

0

SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) PO Box 1690A. Garden Grove CA 92842 Tel: 714-609-6678 Email: khoaleset@gmail.com …

source

SHARE