4 – 5 triệu đơn hàng xuyên biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam mỗi ngày

Hàng ngày có trung bình 4-5 triệu đơn hàng giá trị nhỏ được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok.
Bình quân mỗi ngày giá trị hàng luân chuyển qua các sàn này khoảng 45 – 63 triệu USD, mỗi tháng là 1,3 – 1,9 tỷ USD.
Do đó, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ cân nhắc áp dụng mức thuế suất GTGT 10% để bảo vệ nguồn thu và tránh việc đối xử bất lợi cho các nhà cung cấp trong nước.

Mỗi ngày có trung bình 4-5 triệu đơn hàng

Chiều 17/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), sau đó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh lưu ý, mỗi ngày có trung bình 4-5 triệu đơn hàng giá trị nhỏ từ Trung Quốc về Việt Nam qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok…
Thương mại điện tử xuyên biên giới đang bùng nổ trong giai đoạn hiện nay. Thống kê xu hướng tiêu dùng ở nhiều nước cho thấy, lượng giao dịch này đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua.
Mỗi ngày, giá trị hàng luân chuyển qua các sàn Shopee, Lazada, Tiktok… bình quân vào khoảng 45 – 63 triệu USD, mỗi tháng đạt 1,3 – 1,9 tỷ USD. Do đó, cần đánh thuế để bảo vệ nguồn thu.
Ông Mạnh dẫn chứng nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, đồng thời tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu.
Dự luật lần này có điểm mới là bổ sung quy định không thu thuế VAT với một số hàng nhập trong định mức miễn thuế nhập khẩu, cũng như miễn thuế VAT với hàng có giá trị nhỏ. Trong khi đó, luật hiện hành không quy định miễn thuế với hàng giá trị nhỏ, mà thực hiện theo Quyết định 78/2010 của Chính phủ.
Theo đó, hàng nhập khẩu giá trị nhỏ được định nghĩa là hàng dưới một triệu đồng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Hàng hoá loại này được miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT đầu vào (khâu nhập khẩu). Ngoài ra, quà biếu, quà tặng cũng được miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định 134 hướng dẫn Luật Thuế xuất, nhập khẩu.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh đề nghị Chính phủ cân nhắc kinh nghiệm các nước để áp dụng mức thuế suất GTGT thông thường (10%) theo Luật Thuế GTGT, không áp dụng phương pháp tính trực tiếp để bảo vệ nguồn thu, cũng như tránh việc đối xử bất lợi cho các nhà cung cấp trong nước.

Chính sách thuế công bằng

Trình bày về các đối tượng áp dụng thuế suất 0%, ông Lê Quang Mạnh cho rằng, việc quy định toàn bộ hàng hoá tiêu dùng/bán vào/cung ứng cho các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được hưởng thuế suất 0% như đối với xuất khẩu là chưa phù hợp với phần hàng hoá được sản xuất để bán vào thị trường nội địa.
Việc này cũng tạo ra sự phân biệt đối xử so với các doanh nghiệp trong nước có sản xuất xuất khẩu.
Do đó, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ làm rõ về tính hợp lý của quy định cho phép các doanh nghiệp chế xuất được áp dụng cơ chế thuế suất 0% trong khi đồng thời được bán hàng vào nội địa; báo cáo cụ thể về thực trạng quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp này,… để có cơ sở thiết kế chính sách phù hợp, bảo đảm công bằng với các doanh nghiệp trong nước và tránh thất thu thuế.
Về dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%, hiện một số công ty tư vấn thuế, doanh nghiệp cho rằng, việc giới hạn các dịch vụ được hưởng thuế suất 0% sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu phi thuế quan và một số loại hình dịch vụ mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu như dịch vụ thanh toán, marketing, trung tâm hỗ trợ bán hàng, logistics,…
Do đó, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Cơ quan soạn thảo trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, làm rõ những loại hình dịch vụ của doanh nghiệp trong nước có thể đáp ứng yêu cầu là được cung cấp/ thực hiện và tiêu dùng tại nước ngoài để có thể được xem là dịch vụ xuất khẩu, bảo đảm sự nhất quán về bản chất và nguyên tắc áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu.
Về sản phẩm cung cấp trên các nền tảng số, dự thảo Luật quy định “sản phẩm cung cấp trên nền tảng số theo quy định của Chính phủ” không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0%.
Tuy nhiên, với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, lượng hàng hoá được các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài trên cơ sở nền tảng số sẽ tăng trưởng theo thời gian, trở thành xu hướng bán hàng phổ biến, cần được khuyến khích và áp dụng thuế suất 0%.
Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ nghiên cứu, điều chỉnh quy định về điều kiện khấu trừ thuế đầu vào đối với các trường hợp này một cách phù hợp.
Về việc bổ sung đối tượng áp dụng thuế suất 5%, dự thảo Luật chuyển phân bón, tàu khai thác thủy sản tại vùng khơi, vùng biển, các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp từ diện không chịu thuế sang nhóm hàng hóa áp dụng mức thuế suất 5%.
Đáng chú ý, theo lãnh đạo Ủy ban Tài chính – Ngân sách, hiện đang có hai luồng ý kiến, một bên đồng tình với nội dung của dự thảo Luật để giải quyết vướng mắc, bất cập kéo dài của chính sách thuế GTGT hiện hành đối với các ngành sản xuất trong nước về các hàng hóa này.
Bên kia không tán thành với đề xuất của Chính phủ và cho rằng, việc áp dụng thuế suất 5% sẽ làm tăng chi phí đầu vào của sản xuất nông nghiệp, tăng giá thành sản phẩm, giảm tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong nước.
Do đó, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ và báo cáo đầy đủ hơn về tác động của việc sửa đổi chính sách này, từ góc độ tác động đối với các ngành sản xuất trong nước cũng như từ góc độ tác động đối với người nông dân.
Theo ông Mạnh, hiện một số nước trong khu vực ASEAN đã và đang tăng thuế suất GTGT, nhằm nâng cao hiệu quả thu ngân sách từ sau đại dịch. Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 cũng đã xác định định hướng “nghiên cứu tăng thuế suất thuế GTGT theo lộ trình”.
“Đề nghị Chính phủ đánh giá tác động đối với một số phương án tăng thuế suất theo lộ trình để cân nhắc khả năng quy định lộ trình tăng thuế suất trong dự án Luật một cách phù hợp, sau khi nền kinh tế đã được phục hồi, có thể vào cuối giai đoạn 5 năm 2026 – 2030”, – Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Lê Quang Mạnh lưu ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *