Ai đứng sau tòa Tháp tài chính 108 tầng cao nhất Việt Nam?

Tháp tài chính Phương Trạch Tower là công trình điểm nhấn của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội với chiều cao 108 tầng và dự kiến sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Công ty Đầu tư Phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) là đơn vị đầu tư Tòa tháp tài chính 108 tầng (Phương Trạch Tower) tại Đông Anh (Hà Nội).

Liên doanh đứng sau tòa Tháp tài chính 108 tầng cao nhất Việt Nam

Tháp tài chính Phương Trạch Tower là công trình điểm nhấn của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội với chiều cao 108 tầng và dự kiến sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Ngày 11/11/2023, Tháp trung tâm tài chính cao 108 tầng cao nhất Việt Nam thuộc Dự án xây dựng Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã chính thức được khởi công.
TTXVN cho biết, chủ đầu tư của dự án Tòa tháp tài chính 108 tầng ( Phương Trạch Tower) tại Đông Anh (Hà Nội) là liên doanh Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *