Chủ tịch nước: Nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của quân đội

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Quốc phòng xây dựng quân đội vững mạnh, chủ động ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống.

Sáng 29/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2022, với thành tựu nổi bật, đột phá.

Năm vừa qua, tình hình chính trị, xã hội của đất nước cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; tiềm lực, vị thế đất nước được nâng cao. “Trong thành tích chung đó có đóng góp quan trọng của quân đội”, người đứng đầu Nhà nước nói.

Bước sang 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đơn vị chủ động nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý tình huống về quân sự, quốc phòng; phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ông Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu vững chắc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội; thực hiện nghiêm Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch nước cũng giao quân đội huấn luyện, đào tạo đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế; triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh.

Báo cáo tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, cho biết năm 2023, quân đội chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn về quân sự, quốc phòng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp thực tiễn.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đạt kết quả tích cực, một số nội dung có bước đột phá mới. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng.

Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, chất lượng các cuộc diễn tập; kịp thời điều động bộ đội, dân quân, phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; tham gia giúp Thổ Nhĩ Kỹ khắc phục hậu quả động đất.

Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với quân đội; nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực, làm chủ chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm cho các loại vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị hiện đại.

Quân đội cũng xây dựng đường Tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tăng cường trinh sát điện tử, tác chiến không gian mạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *