Cố vấn của ông Biden: Thế giới bước vào kỷ nguyên mới của quan hệ quốc tế

Jake Sullivan, Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ cho rằng cộng đồng quốc tế đang ở buổi bình minh của một kỷ nguyên mới, nơi diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt để giành quyền xác định trật tự thế giới.
Phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở Davos, ông so sánh tình hình hiện nay với thời kỳ trước chiến tranh, nhưng hứa hẹn rằng Hoa Kỳ, không giống như thập niên 1930, sẽ không rơi vào tình trạng tự cô lập và đảm bảo rằng lịch sử sẽ không tái diễn.

“Hiện nay chúng ta đang sống trong những năm đầu tiên của một kỷ nguyên mới. Các cường quốc phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nhưng chúng ta cũng đang cạnh tranh khốc liệt để có được kiểu thế giới mà chúng ta muốn xây dựng”, – ông Sullivan nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *