Cư dân Đông Nam Á ưa thích Trung Quốc hơn Mỹ

Hơn một nửa người dân Đông Nam Á thích Trung Quốc hơn Mỹ nếu cần chọn để đoàn kết với một trong các cường quốc. Kết luận này được Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore (ISEAS) đưa ra dựa trên kết quả của một nghiên cứu khu vực công bố trên trang web chính thức của cơ sở.
Khảo sát Tình hình Đông Nam Á 2024 cho thấy 50,5% số người được hỏi sẽ chọn Trung Quốc thay vì Mỹ nếu ASEAN phải chọn phe.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu kết luận ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với khu vực đã tăng gần 12 % trong năm qua. Theo khảo sát năm ngoái, 61,1% số người được hỏi thích Hoa Kỳ và chỉ 38,9% thích Trung Quốc. Văn bản nghiên cứu cho biết: “Xu hướng này đặc biệt đáng chú ý ở những người trả lời từ Malaysia (75,1%), Indonesia (73,2%), Lào (70,6%), Brunei (70,1%) và Thái Lan (52,2%).
Cần làm rõ Indonesia, Lào và Malaysia đã nhận được những lợi ích đáng kể từ Sáng kiến «Vành đai Con đường» của Trung Quốc cũng như các mối quan hệ thương mại và đầu tư mạnh mẽ, điều này đặc biệt ảnh hưởng đến ý kiến của người trả lời. Tương tự, sự ủng hộ của Mỹ ngày càng tăng ở Philippines, bất chấp sự ngờ vực đối với Washington ở phần còn lại của khu vực. Vào năm 2023, 78,8% người Philippines được khảo sát thích Hoa Kỳ hơn và vào năm 2024, con số này tăng lên 83,3%. Các nhà nghiên cứu kết luận: “Sự gia tăng này diễn ra sau liên minh chặt chẽ hơn giữa Philippines và Mỹ nhằm đối phó với các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông”.
Trước đó người ta cho rằng đảo chính có thể xảy ra ở một số nước Đông Nam Á vào năm 2024. Ở đây đang nói về những quốc gia nghèo nhất, nơi không có chính phủ ổn định và các thể chế chính trị không hoạt động, chẳng hạn như Bangladesh và Myanmar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *