Gần 70% người dân Mỹ cho rằng ông Biden đã quá già để có thể làm thêm một nhiệm kỳ nữa

Gần 70% người Mỹ được hỏi ý kiến cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quá già để tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, theo kết quả cuộc khảo sát xã hội học do Đại học Quinnipiac thực hiện.
Theo các tiêu chí được trình bày dựa trên kết quả khảo sát, 67% cử tri Mỹ được hỏi ý kiến cho rằng ông Biden đã quá già để có thể tái đắc cử thêm 4 năm nữa. Đồng thời, 62% số người được hỏi có đánh giá tiêu cực về tình trạng thể chất và 64% – về tình trạng tinh thần của ông trong nhiệm kỳ thứ hai.
Trong khi đó có 57% cử tri Mỹ bày tỏ tin tưởng cựu Tổng thống Donald Trump không quá già để trở lại vị trí người đứng đầu Nhà Trắng. Theo kết quả khảo sát, 60% số người được hỏi cho rằng ông Trump về thể chất phù hợp để trở thành nhà lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm tiếp theo, nhưng xét về trạng thái tinh thần thì chỉ có 48% cử tri cho rằng ông phù hợp để đảm đương thêm một nhiệm kỳ nữa.
Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 2. Có 1.421 cử tri tham gia, với sai số hơn kém 2,6 điểm phần trăm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *