Giải mã việc Triều Tiên định nghĩa lại quan hệ với Hàn Quốc

Với việc định nghĩa là quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên có thể sắp có những thay đổi về chính sách và tổ chức trong chính phủ để coi Seoul là một quốc gia riêng biệt thù địch.

Theo các nhà phân tích, việc từ bỏ chính sách đã áp dụng trong mấy thập kỷ qua có thể để hợp lý hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân với Seoul nếu chiến tranh xảy ra trong tương lai.

Kể từ khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc trong bế tắc, hai miền vẫn thực hiện chính sách coi nhau như một phần, chứ không phải một quốc gia riêng rẽ.

Vì thế, hai bên đều có bộ và cơ quan chuyên xử lý quan hệ liên Triều, thay vì giao cho bộ ngoại giao, đồng thời áp dụng chính sách hướng đến sự thống nhất hòa bình trong tương lai, với tầm nhìn về một nhà nước hai chế độ.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu cuối năm đưa ra trong tiệc chiêu đãi tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng việc thống nhất trong hòa bình là điều không thể, và chỉ đạo chính phủ phải áp dụng “thay đổi chính sách mang tính quyết định” trong quan hệ với “kẻ thù”. Ông cũng chỉ đạo quân đội chuẩn bị bình định và chiếm đóng miền nam nếu xảy ra khủng hoảng.

Theo các nhà phân tích, việc từ bỏ chính sách đã áp dụng trong mấy thập kỷ qua có thể để hợp lý hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân với Seoul nếu chiến tranh xảy ra trong tương lai.

Kể từ khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc trong bế tắc, hai miền vẫn thực hiện chính sách coi nhau như một phần, chứ không phải một quốc gia riêng rẽ.

Vì thế, hai bên đều có bộ và cơ quan chuyên xử lý quan hệ liên Triều, thay vì giao cho bộ ngoại giao, đồng thời áp dụng chính sách hướng đến sự thống nhất hòa bình trong tương lai, với tầm nhìn về một nhà nước hai chế độ.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu cuối năm đưa ra trong tiệc chiêu đãi tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng việc thống nhất trong hòa bình là điều không thể, và chỉ đạo chính phủ phải áp dụng “thay đổi chính sách mang tính quyết định” trong quan hệ với “kẻ thù”. Ông cũng chỉ đạo quân đội chuẩn bị bình định và chiếm đóng miền nam nếu xảy ra khủng hoảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *