Lầu Năm Góc không thể chuyển giao 4,2 tỷ đô cho Kiev

HÀ NỘI (Sputnik) – Lầu Năm Góc không thể chuyển giao quỹ 4,2 tỷ đô la cho Ukraina mà không có sự chấp thuận tài chính từ phía Quốc hội Hoa Kỳ.
Theo người phát ngôn của Pentagon, Patrick Ryder cho biết, Lầu Năm góc chỉ có thẩm quyền hình thức để chi tiêu 4,2 tỷ đô la cho việc cung cấp vũ khí cho Kiev, nhưng không thể cung cấp trực tiếp quỹ cho Ukraina mà không có sự chấp thuận về tài chính từ phía Quốc hội Hoa Kỳ.
Trong trường hợp này, đây là các nguồn lực trong khuôn khổ chương trình chuyển giao vũ khí của Tổng thống (PDA – Chương trình gửi vũ khí từ các kho lưu trữ của Mỹ). Theo Ryder, Lầu Năm góc “có thẩm quyền” chi tiêu khoảng 4,2 tỷ đô la theo chương trình này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *