LLVT Ukraina đang cạn kiệt lính chuyên nghiệp, còn lính nghĩa vụ thì không muốn chiến đấu

Matxcơva (Sputnik) – Kiev đang cạn kiệt quân nhân chuyên nghiệp, nhưng những người trong độ tuổi quân sự không sẵn sàng chiến đấu cho chính quyền Ukraina tham nhũng và bất tài, tờ Washington Post đưa tin.
“Chúng tôi cần thêm binh sĩ. Quân nhân chuyên nghiệp đang cạn kiệt”, – ấn phẩm dẫn lời chỉ huy nhóm tấn công thuộc lữ đoàn 68 của quân đội Ukraina với hô hiệu “Dolphin”.
Theo “Dolphin”, nhiều thường dân ở Ukraina dường như muốn lính chuyên nghiệp tham gia chiến đấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *