Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga cho Biden đưa nước Mỹ vào nội chiến

Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ Joe Biden đưa đất nước vào tình trạng xung đột dân sự và chia rẽ, nghị sĩ Duma Quốc gia Nga khu vực Crưm Mikhail Sheremet nói với Sputnik.
Trước đó, thống đốc của 25 bang nước Mỹ thuộc đảng Cộng hòa cáo buộc Biden không sẵn lòng chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp. Họ tuyên bố đoàn kết với chính quyền bang Texas khi họ công bố các biện pháp tự vệ để ứng phó với cuộc xâm lược của người di cư.

“Đảng của Biden mất đi quyền đạo đức để được gọi là Đảng Dân chủ. Họ chõ mũi vào công việc của các quốc gia khác mà không hỏi ý kiến, hoàn toàn quên mất chính công dân của mình và chính họ, đưa nước Mỹ vào cuộc nội chiến và chia rẽ trong xã hội”, – Sheremet nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *