Ngoại trưởng Lavrov gọi biện minh của Mỹ về tình hình Yemen là thấp hèn

Biện minh của Mỹ về tình hình Yemen là đáng khinh bỉ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc họp báo về kết quả ngoại giao của Nga trong năm 2023.

“Tất nhiên, Hoa Kỳ, cùng với Anh, đã vi phạm và chà đạp lên tất cả các chuẩn mực có thể hiểu được của luật pháp quốc tế, bao gồm cả nghị quyết của Hội đồng Bảo an, vốn chỉ kêu gọi bảo vệ quyền lợi đi lại của tàu bè thương mại”, – ông nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *