Phi thuyền Mỹ Odysseus thành công đáp xuống Mặt trăng

Con tàu vũ trụ tư nhân Odysseus của Mỹ đã hạ cánh thành công ở khu vực gần cực nam của Mặt trăng, công ty sáng chế và NASA thông báo.
“Chúng tôi có thể xác nhận rằng bộ máy của chúng tôi đang ở trên Mặt trăng và chúng tôi nhận được tín hiệu, Odysseus đã tìm được ngôi nhà mới”, – nhà lãnh đạo chuyến bay Odysseus tuyên bố trong buổi phát sóng trực tiếp.
Phi thuyền xuất phát từ Trái đất ngày 15 tháng 2 đã hạ cánh xuống Mặt trăng trong chế độ tự động. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến thời điểm ​​hạ cánh dự kiến thì Trung tâm Điều hành bay mất liên lạc với bộ máy. Đã mất khoảng 10 phút để khôi phục tín hiệu và xác nhận thực tế hạ cánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *