Quân Nga giáng đòn vào chiến binh nước ngoài ở Kharkov, chủ yếu là lính đánh thuê Pháp

Quân Nga giáng đòn chính xác vào điểm triển khai tạm thời của chiến binh nước ngoài ở Kharkov, chủ yếu là lính đánh thuê Pháp.

“Chiều ngày 16 tháng 1 LLVT Nga giáng đòn chính xác vào điểm triển khai tạm thời của chiến binh nước ngoài ở Kharkov, chủ yếu là lính đánh thuê Pháp. Kết quả của đòn tấn công là phá tan toà nhà bố trí chiến binh nước ngoài ở Kharkov, tiêu diệt hơn 60 lính đánh thuê”, – Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *