Sẽ không kết thúc ở đó. Phương Tây cảnh báo về những gì Ukraina có thể sẽ mất

Ukraina có thể mất Kharkov nếu không đồng ý đàm phán với Nga, chuyên gia Anh Alexander Mercouris nhận định trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube The Duran.
“Nếu Ukraina không muốn mất Kharkov và tỉnh Kharkov thì họ cần phải bắt đầu đàm phán ngay lập tức. Bởi vì mọi thứ sẽ không kết thúc với việc mất Kharkov”, – ông Alexander Mercouris nêu rõ.
Chuyên gia Merkouris lưu ý rằng trong trường hợp Kiev có diễn biến xấu, việc lấy lại thành phố Kharkov sẽ không còn khả thi nữa và việc mất nó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn vì khu vực này là trung tâm công nghiệp lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *