Thư ký Hội đồng An ninh Nga và ông Lê Hoài Trung thảo luận về tăng cường hợp tác Nga-Việt

Tại Matxcơva, ông Nikolai Patrushev Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã gặp ông Lê Hoài Trung đứng đầu Ban Quan hệ quốc tế của BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, bàn về tăng cường hợp tác Nga-Việt trong hình thức song phương và các định dạng đa phương, như bộ phận báo chí của Hội đồng An ninh tuyên bố.

“Tại cuộc gặp đã thảo luận các vấn đề tăng cường hợp tác Nga-Việt theo các hình thức song phương và đa phương. Các bên cũng đã trao đổi quan điểm về tình hình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, thông cáo báo chí cho biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *