Trump bị tình nghi bí mật chuyển tiền để trả thuế

Moskva (Sputnik) – Cựu thẩm phán liên bang ở New York được giao nhiệm vụ giám sát việc chuyển tiền của “công ty Trump Organization tuyên bố rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật chuyển 40 triệu USD từ công ty của ông sang tài khoản ngân hàng cá nhân để nộp thuế, tờ Daily Beast đưa tin.

“Kiểm toán viên tài chính do tòa án chỉ định đã phát hiện Donald Trump bí mật chuyển 40 triệu USD từ Trump Organization vào tài khoản ngân hàng cá nhân, rõ ràng là để cựu tổng thống có thể trả hóa đơn thuế khổng lồ 29 triệu USD của mình”, – Daily Beast viết.

Theo Daily Beast, Trump phải thông báo về tất cả các giao dịch cho Barbara Jones, cựu thẩm phán liên bang ở New York, người được giao nhiệm vụ giám sát việc chuyển tiền của Trump Organization.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *