Trump kém hơn Biden về mức độ ủng hộ của cử tri Mỹ trước bầu cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, một lần nữa tranh giành chức vụ cao nhất trong chính phủ, lại kém hơn về mức độ ủng hộ của cử tri Mỹ đối với người đứng đầu đất nước hiện tại là Joe Biden, kết quả cuộc khảo sát do tổ chức nghiên cứu Echelon Insights thực hiện cho biết.
Các cử tri được hỏi họ sẽ bỏ phiếu cho ai “nếu cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 được tổ chức vào hôm nay” và các ứng cử viên là Biden của Đảng Dân chủ và Trump cho Đảng Cộng hòa. 49% số người được hỏi cho biết họ sẽ ủng hộ Biden, 46% số người được hỏi ủng hộ Trump.
Sai số thống kê của kết quả nghiên cứu là 3,9 điểm phần trăm. Nghiên cứu được thực hiện vàcác ngày 12-14 tháng 4, có sự tham dự của 1 200 người có ý định bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Trump đã nhận được số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho chức tổng thống Hoa Kỳ. Biden, người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, đã nhận được sự ủng hộ của đủ số đại biểu từ Đảng Dân chủ. Do đó, có thể dự đoán rằng cuộc chiến sẽ diễn ra giữa các ứng cử viên giống như 4 năm trước, khi Biden đánh bại Trump, người đang tìm cách tái tranh cử vào chức vụ cao nhất của chính phủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *