Trung Quốc công bố Đường cơ sở trên Vịnh Bắc Bộ: Việt Nam có phản ứng

Trước câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc bất ngờ công bố Đường cơ sở trên Vịnh Bắc Bộ mới đây, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam tại buổi họp báo chiều 14/3.
Ngày 7/3 vừa qua, Trung Quốc bất ngờ công bố Đường cơ sở trên Vịnh Bắc Bộ. Công bố mà không hề bàn bạc, trao đổi với Việt Nam thì rõ là một hành động tùy tiện, sai trái, bởi nó không tuân thủ Công ước quốc tế về luật biển.
Tại họp báo, bà Phạm Thu Hằng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhấn mạnh rằng:

,“Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có đường tiếp giáp trên Vịnh Bắc . Ngày 25/12/2000 đã ký kết Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ. Hiệp định này có hiệu lực ngày 30/6/2004, xác định lãnh hải, vùng biển kinh tế và thềm lục địa trên Vịnh Bắc Bộ. Việt Nam cho rằng các quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) khi xác định đường cơ sở, dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải, quyền quá cảnh qua các eo biển, sử dụng cho hàng hải quốc tế và phù hợp với UNCLOS 1982. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan đổi với Trung Quốc về vấn đề này trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc tôn trọng Hiệp định phân định lãnh hải, vùng biển kinh tế và thềm lục địa trên Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2000 và Công ước UNCLOS 1982. Đồng thời, Việt Nam bảo lưu quyền và lợi ích pháp lý theo luật pháp quốc tế cũng như quan điểm đã nêu tại Tuyên bố ngày 6/6/1996 liên quan đến công bố ngày 15 /5/1996 của Chính phủ Trung Quốc công bố đường cơ sở dùng tính chiều rộng lãnh hải của Trung”.

Đại diện BNG Việt Nam cho biết thêm:
“Như những mối quan hệ khác, điểm khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn được hai nước trao đổi. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với Trung Quốc trên cơ sở hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *