Văn phòng Tổng công tố Nga gửi đề nghị cho Mỹ và Đức về vụ Dòng chảy phương Bắc

Văn phòng Tổng công tố Nga đã gửi yêu cầu tới các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Síp để điều tra các cuộc tấn công khủng bố vào đường ống Dòng chảy phương Bắc, dịch vụ báo chí của cơ quan đưa tin.
Trước đó, các đại biểu Duma Quốc gia đã liên hệ với Văn phòng Tổng công tố để điều tra khả năng các cá nhân và tổ chức ở nước ngoài có liên quan tới việc tổ chức và tài trợ cho một số hành động khủng bố trên lãnh thổ Nga, cũng như vụ đánh bom đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Văn phòng Tổng Công tố Nga cho biết trong một tuyên bố: “Dựa trên kết quả nghiên cứu các tài liệu đã đệ trình, chúng đã được gửi kèm theo các yêu cầu phù hợp tới các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Síp”.

Văn phòng bày tỏ hy vọng rằng các đồng nghiệp từ các quốc gia này “sẽ xem xét sự việc một cách thiện chí và thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Công ước quốc tế về ngăn chặn tài trợ khủng bố năm 1999 và Công ước quốc tế về ngăn chặn các vụ đánh bom khủng bố năm 1997 để tiến hành điều tra thông tin được cung cấp và hỗ trợ thu thập bằng chứng cần thiết cho quá trình tố tụng, cũng như đảm bảo tính không thể tránh khỏi của hình phạt đối với các hành vi phạm tội và loại trừ sự biện minh cho chúng vì lý do chính trị hoặc các lý do tương tự khác.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *