Vì sao Phú Quốc tạm dừng giải quyết cho cán bộ đi nước ngoài?

Thành ủy Phú Quốc bác bỏ những nội dung sai lệch trên mạng xã hội cho rằng cán bộ địa phương vi phạm không được xuất cảnh.
Công an tỉnh Kiên Giang cũng cảnh báo, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phú Quốc bác thông tin sai lệch về Công văn 1057

Theo báo Lao động, ngày 24/5, Thành ủy Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã ban hành Công văn số 1065-CV/TU khẳng định nội dung Công văn số 1057-CV/TU ngày 22/5 của Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc về việc tạm dừng giải quyết cho cán bộ, đảng viên là lãnh đạo các cấp đi nước ngoài.
Theo đó, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc ban hành Công văn số 1057, trên trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều nội dung thông tin sai lệch cho rằng nội dung công văn liên quan đến cán bộ vi phạm không được xuất cảnh.
Về việc này, Thường trực Thành ủy Phú Quốc khẳng định việc ban hành Công văn 1057 nói trên có mục đích nhằm tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.
Công văn 1065 ngày 24/5 của Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc nêu rõ, các nhiệm vụ trọng tâm đó bao gồm: Tập trung triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 189 về tổng kết Quyết định 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tâm nhìn đến năm 2020; tập trung đại hội các chi, đảng bộ ở cơ sở; tập trung triển khai các chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.
Ngoài những nội dung trên, không có nội dung nào khác liên quan đến cán bộ vi phạm trong lĩnh vực đất đai.
Ngay trong chiều ngày 24/5, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát đi cảnh báo về thông tin sai sự thật liên quan đến việc tạm dừng giải quyết cho cán bộ, đảng viên là lãnh đạo các cấp ở Phú Quốc đi nước ngoài.
Công an tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác trước những phần tử xấu lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, tán phát thông tin sai sự thật, liên quan đến chủ trương của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Kiên Giang.
Công an tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì sao Phú Quốc tạm dừng giải quyết cho lãnh đạo các cấp đi nước ngoài?

Trước đó, Cổng TTĐT Chính phủ đưa tin, ngày 22/5, ông Lê Quốc Anh – Bí thư Thành ủy Phú Quốc – đã ký ban hành Công văn số 1057-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tạm dừng giải quyết cho cán bộ, đảng viên là lãnh đạo các cấp đi nước ngoài.
Theo đó, căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ TP. Phú Quốc, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và của cấp xã từ nay đến hết năm 2024, đặc biệt là giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách như quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, khoáng sản, an ninh trật tự; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định:
Tạm dừng giải quyết cho đi nước ngoài đối với các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo UBND cấp xã (trừ trường hợp được chỉ định tham gia các đoàn công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức).
“Chủ trương về việc tạm dừng xem xét, giải quyết cho cán bộ lãnh đạo các cấp đi nước ngoài trong thời gian này của Thường trực Thành ủy là đúng thẩm quyền và đúng nội dung chỉ đạo cần thực hiện trong thời gian tới”, ông Lê Quốc Anh nhấn mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *