Việt Nam: Cho ông Võ Văn Thưởng thôi chức là quyết định thận trọng

Quốc hội Việt Nam vừa có báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khoá XV, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng.
Báo cáo về kỳ họp bất thường của Quốc hội thể hiện, công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ. Các vị ĐBQH đã thể hiện rõ chính kiến.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6

Theo cổng TTĐT Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 806/BC-UBTVQH15 báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, ý kiến của cử tri, Nhân dân cả nước và từ tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thống nhất tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV như sau:
Thứ nhất: Kỳ họp bất thường lần thứ 6 diễn ra trong 0,5 ngày ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp bất thường đã hoàn thành chương trình đề ra.

“Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc”, – Tổng Thư ký Bùi Văn Cường cho biết.

Công tác nhân sự trình Quốc hội được làm thận trọng

Báo cáo vừa công bố cũng khẳng định:
“Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định, nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự đồng thuận rất cao của các vị đại biểu Quốc hội”.
Cùng với đó, hồ sơ tài liệu trình Quốc hội được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng nhấn mạnh, các thông tin liên quan đến nhân sự được chuẩn bị rõ ràng, cung cấp kịp thời, tạo thuận lợi để Quốc hội xem xét, quyết định.
“Các vị đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu, thể hiện rõ chính kiến đối với các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp”, – báo cáo khẳng định.
Như Sputnik đã thông tin, sáng ngày 21/3, Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Kỳ họp bất thường được diễn ra liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Võ Văn Thưởng.
Kỳ họp cũng xem xét Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa và xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông Võ Văn Thưởng đã có phát biểu ý kiến. Các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín.
Sau đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.
Trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng phát thông cáo khẳng định Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân của ông Thưởng.
Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng.
Tuy nhiên, báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng nêu ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân.
“Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác”, – thông cáo nhấn mạnh.

Nội dung của kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc

Thứ hai, báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 6 cũng nêu, dù thời gian kỳ họp ngắn, công tác chuẩn bị gấp nhưng nội dung của Kỳ họp vẫn được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng.
Công tác phục vụ về mọi mặt cho Kỳ họp cũng được triển khai tích cực, chu đáo, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp.
Thứ ba: Kết quả của Kỳ họp đã thể hiện sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị.
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cương đã nêu bật sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các cơ quan hữu quan; tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội; sự theo dõi, giám sát và chia sẻ của cử tri và Nhân dân cả nước; sự tham gia, đưa tin kịp thời, chính xác của các cơ quan thông tấn, báo chí về kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội khoá XV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *