8 người bị giết, có phải vì kì thị người Á Châu ? | Tin Tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng