Ai là chủ Công ty Phú Hồng Thịnh vừa bị Bộ Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch đất đai?

Bộ Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch đất đai đối với Công ty Phú Hồng Thịnh. Ngày 28/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã có văn bản chỉ đạo ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng vốn, tài sản gửi Sở Tài nguyên và Môi Trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Ngăn chặn giao dịch đất đai đối với Công ty Phú Hồng Thịnh

Ngày 18/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, Bộ Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch đất đai đối với Công ty Phú Hồng Thịnh.
Việc xác minh được thực hiện theo phân công của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Cụ thể, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng đất đai liên quan đến Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (Công ty Phú Hồng Thịnh) và các cá nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *