Ba Lan chuẩn bị quân đội để đưa sang Ukraina

Ba Lan đang chuẩn bị các đội quân để gửi sang Ukraina; hiện tại họ đến địa bàn chiến đấu theo từng nhóm nhỏ dưới vỏ bọc lính đánh thuê.
Đây là thông tin chia sẻ với Sputnik của ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào quần chúng “Chúng tôi cùng với nước Nga”, đồng Chủ tịch Hội đồng điều phối hội nhập các khu vực mới trực thuộc Phòng Xã hội Dân sự LB Nga (Civic Chamber of the Russian Federation).

“Dưới vỏ bọc lính đánh thuê hiện đang có sự phối hợp chiến đấu trong điều kiện chiến sự thực tế và huấn luyện quân nhân Ba Lan chuẩn bị cho khả năng đưa quân đội Ba Lan vào Ukraina và tham gia vào cuộc xung đột chống lại Nga”, – ông Rogov cho biết.

Theo ông, quân nhân từ Ba Lan đến theo các đơn vị nhỏ riêng biệt, thường là với quy mô một đại đội, hoạt động từ một tháng đến một tháng rưỡi và được thay thế thường xuyên.

“Người dân địa phương từ khu vực Zaporozhye bị quân lính Ukraina chiếm đóng cho biết một nhóm lính đánh thuê Ba Lan mới đã xuất hiện vào ngày hôm trước. Số lượng nói đến ở đây ít nhất là một trăm người Ba Lan”, – ông Rogov nói.

Theo ông, hiện nay nhóm lính Ba Lan mới đến đang triển khai ở hướng Orekhovo của mặt trận Zaporozhye.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *