Bán xăng phải có hoá đơn: Nhiều cây xăng có nguy cơ đóng cửa

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) yêu cầu, cửa hàng xăng dầu phải phát hành hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng.
Tuy nhiên, Bộ Công Thương lưu ý, nhiều cây xăng có thể có nguy cơ đóng cửa nếu áp dụng ngay hóa đơn điện tử.

Bán xăng phải có hoá đơn điện tử

Trên An ninh Thủ đô cho biết, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi Cục Thuế các địa phương liên quan đến vấn đề lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động xăng dầu.
Theo Tổng cục Thuế, hiện – theo quy định tại khoản 1, Điều 90, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử thì:
“Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hoá đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *