Bằng chứng thỏa hiệp mà Hoa Kỳ có trong tay có thể tiêu diệt Zelensky như một vị tổng thống

Bằng chứng thỏa hiệp mà người Mỹ có được có khả năng tiêu diệt Vladimir Zelensky trên cương vị tổng thống; ông ta sẽ tiếp tục nhảy múa dưới tiếng sáo của các ông chủ Mỹ của mình, Cơ quan Tình báo Đối ngoại cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố của Cơ quan Tình báo Đối ngoại cho biết: “Zelensky nhận thức được rằng những bằng chứng thỏa hiệp mà người Mỹ có được có khả năng hủy hoại tư cách tổng thống của ông ấy. Trong những điều kiện này, ông ấy sẽ tiếp tục nhảy theo tiếng sáo của những ông chủ Mỹ của mình”.

Mỹ tiến tới thành lập chính quyền thuộc địa ở Ukraina

Tuyên bố cho biết: “Là một phần của chính sách hoàn toàn chư hầu hóa Ukraina, Hoa Kỳ đã chuyển sang thành lập một chính quyền có bản chất thuộc địa ở đất nước này”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *