Biden vấp cầu thang máy bay làm fan cứng Trump hả dạ | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng