Bộ Ngoại giao Pháp không thể giải thích ai được coi là lính đánh thuê

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Christophe Lemoine không thể làm rõ chính xác ai được Bộ này coi là “lính đánh thuê” sau câu hỏi của nhà báo về tình trạng công dân Pháp nhận tiền khi phục vụ trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraina.
Trong cuộc họp giao ban tại Bộ Ngoại giao hôm thứ Năm, ông Lemoine nhắc lại rằng “Pháp không có lính đánh thuê ở Ukraina,” nhưng xác nhận rằng có tình nguyện viên người Pháp ở đó.
“Đối với chúng tôi, tình nguyện viên là những người đưa ra quyết định cá nhân về việc đến Ukraina. Đó là quyết định cá nhân của họ”, ông Lemoine nói.
Tuy nhiên, một nhà báo của Agence France-Presse đã yêu cầu làm rõ điều đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *