Bộ Ngoại giao Qatar: đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang chạm đích

Matxcơva (Sputnik) – Các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã đi đến hồi kết, các thông số của thỏa thuận sẽ được biết sau, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết.
Trước đó, người đứng đầu Bộ Chính trị của phong trào Hamas cầm quyền ở Dải Gaza, Ismail Haniyeh, đã công bố tiến triển trong việc thảo luận về các điều kiện. Qatar đóng vai trò trung gian trong quá trình đàm phán.
Theo tờ Washington Post, ở đây đang đề cập tới về việc tạm dừng 5 ngày giao tranh tại dải Gaza để đổi lấy việc thả con tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *