Bộ Tài chính sắp thanh tra 14 công ty bảo hiểm

Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với 14 doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2024.
Trong khi đó, thảo luận tại nghị trường Quốc hội mới đây, nhiều đại biểu đề nghị cần cấm bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng.

Sẽ thanh tra 14 công ty bảo hiểm

Theo kế hoạch đã được thông qua bởi Bộ Tài chính, 14 công ty bảo hiểm của Việt Nam sẽ được thanh tra năm nay.
Cụ thể, đối với khối bảo hiểm nhân thọ, Bộ Tài chính sẽ thanh – kiểm tra 2 doanh nghiệp là Hanwha Life Việt Nam và Shinhan Life Việt Nam.
Các doanh nghiệp sẽ được kiểm tra về việc tuân thủ quy định pháp luật trong hợp tác bán bảo hiểm nhân thọ qua tổ chức tín dụng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Khối phi nhân thọ, có 8 doanh nghiệp được thanh tra về các vấn đề trong chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bao gồm Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Bảo hiểm Bảo Minh (BMI), Bảo hiểm Quân đội (MIC), Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH), Bảo hiểm BIDV (BIC), Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm Xuân Thành và Bảo hiểm Bảo Việt.
Khối môi giới bảo hiểm, 4 doanh nghiệp thuộc diện thanh – kiểm tra gồm Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Medici, Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Willis Towers Watson Việt Nam, Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Wellbe Việt Nam và Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Integer.
Cơ quan quản lý sẽ thanh kiểm tra nội dung về thực hiện quy định pháp luật đối với hoạt động môi giới bảo hiểm, hoạt động phụ trợ bảo hiểm (nếu có) và công tác quản lý vốn, tài sản, doanh thu tại doanh nghiệp.
Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ tăng cường đánh giá doanh nghiệp bảo hiểm theo định kỳ, kịp thời phát hiện sai phạm để báo cáo Bộ Tài chính có phương án xử lý, theo chuyên trang Đầu tư Chứng khoán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *