Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Quân nhân Nga tiếp nối truyền thống vẻ vang của các cựu chiến binh

Chúc mừng các cựu chiến binh trong Ngày kỷ niệm Chiến thắng, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng quân đội Nga xứng đáng tiếp nối truyền thống vẻ vang của các cựu chiến binh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, vinh dự hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình trước đất nước.
Lời chúc mừng này đăng trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga.

“Ngày nay, các quân nhân Nga đang tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của các cựu chiến binh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, các binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình một cách đầy phẩm giá, giải quyết thành công những nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia của Nhà nước Nga”, ông Sergei Shoigu nhận định.

“Trong quá trình chiến dịch quân sự đặc biệt, các quân nhân Nga đã dũng cảm chiến đấu chống lại bọn dân tộc chủ nghĩa phát-xít mới, đảm bảo an ninh cho đất nước chúng ta”, trích lời chúc mừng của ông Sergei Shoigu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *