Chính quyền Anh gọi việc tấn công vào các vị trí của Houthis là hợp pháp

Chính quyền Anh tuyên bố rằng các cuộc tấn công mới của lực lượng Anh vào các vị trí của Houthis ở Yemen, giống như các cuộc tấn công trước đó, được thực hiện một cách hợp pháp, phù hợp với luật pháp quốc tế.
“Bản báo cáo này tiếp nối hành động quân sự mới được thực hiện vào ngày 22 tháng 1 năm 2024 và xác nhận rằng cơ sở pháp lý vẫn giữ nguyên. Khả năng của Houthi và ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo được thực hiện một cách hợp pháp”, – Downing Street tuyên bố hôm thứ Ba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *