Chính trị hóa năng lượng hạt nhân toàn cầu sẽ gây nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân

Việc chính trị hóa năng lượng hạt nhân toàn cầu sẽ gây nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân, người đứng đầu Rosatom, Alexei Likhachev, cảnh báo.
“Nỗ lực phân chia năng lượng hạt nhân thành “xấu” và “tốt”, thành “đúng” và “sai” sẽ chẳng mang lại điều gì ngoài tác hại… Điều quan trọng nhất là chúng sẽ gây tổn hại đến sự an toàn”, – ông Likhachev nói tại phiên họp toàn thể của diễn đàn quốc tế “Atomexpo 2024”.
Khi việc lựa chọn nhà cung cấp công nghệ hạt nhân bị chi phối không phải bởi tính chuyên nghiệp mà bởi “lòng trung thành chính trị và màu cờ, thì đây là con đường dẫn đến một tai nạn trong tương lai, tin tôi đi”, – ông Likhachev nhấn mạnh.

Tỷ lệ sản xuất điện hạt nhân sẽ chiếm bao nhiêu trong cán cân năng lượng của Liên bang Nga trong tương lai?

Tại phiên họp toàn thể của diễn đàn quốc tế “Atomexpo-2024”, ông Likhachev nhắc lại rằng đến năm 2045, tỷ lệ này sẽ tăng lên 25%.

Ông Likhachev nói: “Tôi nghĩ rằng sẽ không ai phải xấu hổ trước con số 1/3 khối lượng điện hạt nhân mà chúng ta có thể đạt được trong nửa sau của thế kỷ này”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *