Bắc Hàn phản ứng dữ dội việc Nam Hàn làm phim ‘sỉ nhục’