Bộ Công Thương gửi văn bản hoả tốc đề nghị mở cửa khẩu phụ với Trung Quốc