Các trường học Mỹ lên kế hoạch đối phó khả năng phát dịch virus corona