Chủ tịch Triều Tiên cảnh báo tình trạng ‘căng thẳng’ về lương thực