Dịch Covid: Người Việt lo lắng khi ‘mùa đoàn tụ’ bắt đầu