Đồng Tâm trong phim ‘VN: Tiếng gào thét từ bên trong’