Hải quân Thái Lan giải cứu người đàn ông Việt chèo thuyền qua đại dương ‘thăm vợ’