Hàn Quốc áp dụng biện pháp ‘khẩn cấp’ ở Daego và Cheongdo vì virus corona