Indonesia cấp miễn phí vaccine ngừa COVID-19 cho người dân