Miền Tây căng thẳng trước dòng người về quê tránh dịch